<div align="center"> <h1>Posprzątajmy nasze miasto - Akcja dla Łodzi</h1> <h3>Posprzątajmy nasze miasto - Akcja dla Łodzi. To społeczna akcja sprzątania miasta.</h3> <p>Łódź, lodz, łodzi, lodzi, akcja, plakaty, plakat, vlepki, vlepka, wlepka, plakatów, plakatow, plakatami, oplakatowane, czyszczenie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.akcja.dlalodzi.info" rel="nofollow">http://www.akcja.dlalodzi.info</a></p> </div>